DetaljerStamtræ oprejstStamtræ liggendeEfterkommere

Stamtræ

 

Niels Pedersen Skousbøll

Født: Niels Pedersen Skousbøll, 1767, Schousbøll, Vester Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt

Kirkedøbt: 6. december 1767, Vester Kirke, Vejle Amt.

Død: 17. juni 1830, Sletbjerg, Aalemark/Sogn,Skanderborg Amt

Begravet: 23. juni 1830, Aale Kirkegaard, Skanderborg Amt.

Stilling: Gaardejer

Gift 17/03-1797 med Inger Nielsdatter, Klovborg Kirke, Skanderborg Amt.

Forældre: Peder Christensen og hustru Anne Marie Nielsdatter.

 

Sletbjerg har rimeligvis hørt til Gaard Nr. 6s Udmark og er solgt fra af Jørgen Jørgensen. Den første Ejer af Sletbjerg, vi hører om, er Jens Andersen Skousbøll, ældste Søn af Anders Nielsen Skousbøll paa Lillebjerre. Han blev 1802 gift med Karen Jensdatter fra Kodallund og har maaske samme Aar købt Parcellen, hvorpaa Sletbjerg blev bygget. 1809 skødede Jens Andersen Skousbøll til sin Slægtning Niels Pedersen Skousbøll paa Aale Mark det ham tilhørende Hus paa Aale Mark, kaldet Sletbjerg, Hartkorn 3 Skp. 21½ Fdk., med alle dets paastaaende Bygninger.

 Samme Aar udsteder Niels Pedersen Skousbøll, boende i Brokhus paa Aale Mark, en Panteforskrivning paa Sletbjerg, stor 300 Rdl., til Niels Hansen, Brejnbjerg. Og ligeledes samme Aar solgte Peder Hansen Snedker, Aale Mark, et Hus med Jordlod, 31½ Skp. Hartkorn, til Niels Pedersen Skousbøll.

 Den Ejendom, der betegnes som Brokhus, laa paa Sletbjergs nuværende Østermark og har rimeligvis ogsaa hørt til Gaard Nr. 6. Niels Pedersen Skousbøll, som ved Købet af Sletbjerg forenede Gaardens nu tilhørende Jorder, var født 1768. 

Det ligger ikke rigtig klart, hvorledes Slægtskabet mellem Skousbøllerne paa Lillebjerre, i Aale og paa Sletbjerg hang sammen. Vi ved, at Niels Pedersen Skousbøll var Svoger til Jens Nielsen Skousbøll i Aale, men om det var dennes Hustru, Birthe Marie Pedersdatter, f. 1760, der var Søster til Niels Pedersen Skousbøll, eller Niels Pedersen Skousbølls Hustru Inger Nielsdatter, født 1773, var Søster til Jens Nielsen Skousbøll, har jeg ikke kunnet faa Klarhed over. Men foruden dette Svogerskab maa der vel desuden have været et kødeligt Slægtskab mellem de 2 Skousbøller,  da de begge bærer Slægtsnavnet.

 1814 døde der paa Lillebjerre en Aftægtsmand Peder Nielsen Skousbøll, 75 Aar gl. Han var maaske Niels Pedersen Skousbølls Fader, og maaske var han tillige Broder til Anders Nielsen Skousbøll paa Lillebjerre og Jens Nielsen Skousbøll i Aale. Det faar nu staa hen. Niels Pedersen Skousbøll og Inger Nielsdatter havde  6 Børn: 

Niels Nielsen Skousbøll, f. 1800. Blev Smed i Aale, senere i Flemming.

 Peder Nielsen Skousbøll, f. 1802.

 Anne Marie Nielsdatter Skousbøll, f. 1804.

 Marie Nielsdatter Skousbøll, f. 1809.

 Anders Nielsen Skousbøll, f. 1811, d. 1835.

 Rasmus Nielsen Skousbøll, f. 1814. Blev 1836 gift med Ane Marie Olesdatter og derved Ejer af sin Svigerfader, Ole Olesens Gaard i Aale.

 Niels Pedersen Skousbøll døde 1830. Aaret før havde han skødet Sletbjerg til sin Søn Peder Nielsen Skousbøll. Inger Nielsdatter døde 1852, 79 Aar gl.

 Peder Nielsen Skousbøll blev 1832 gift med Mette Marie Jensdatter Skousbøll, f. 1799, Jens Nielsen Skousbølls Datter. De fik 4 Børn:

 Inger Pedersdatter Skousbøll, f. 1833, g. 1853 med Søren Rasmussen Smed, Aale Mark.

 Jensine Pedersdatter Skousbøll, f. 1834, g. 1860 med Ole Chr. Nielsen fra Højgaard.

 Niels Peder Skousbøll, f. 1837. Byggede Rosenborg; flyttede kort Tid efter til Thyregod.

 Birthe Marie Petersdatter Skousbøll, f. 1842.

 1860 skødede Peder Nielsen Skousbøll Sietbjerg til sin Svigersøn Ole Christian Nielsen, f. 1829 paa Højgaard. Ole Christian Nielsen eller Ole Skousbøll, som han blev kaldt, og hans Hustru Jensine Pedersdatter døde begge i en ung Alder — han 1888 og hun 1887, og efterlod sig 6 Børn:

 Ane Marie Olesen, f. 1866; g. 1894 m. Gaardejer Poul Hansen, Aale. 

Peder Olesen Skovsbøll, f. 1868; g. m. Marie Behn fra Aarup. Bager og Ejendomshandler i Hedensted.

 Niels Olesen Skousbøll, f. s. D., Sletbjergs nuværende Ejer.

 Christen Olesen Skousbøll, f. 1871. Er nu Købmand i Ørting v. Odder.

 Mette Marie Olesen Skousbøll, f. 1873; g. m. Gdr. Theodor Jakobsen, Hedensted.

 Jensine Olesen Skousbøll, f. 1876; g. m. Vognmand Jens Knudsen.

 Efter Ole Skousbølls Død ejede Børnene i Fællesskab Sletbjerg til 1897, da Niels Skousbøll blev gift med Kirstine Vonsyld, f. 1874, Datter af Købmand Vonsyld i Aale, og overtog Gaarden.  

 

Samtlige personer i husstanden 

Vejle, Nørvang, Vester, Vester Sogn, Schousbølle, 4, FT-1787, C2106

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:

Peder Christensen  48  Gift  Mand  ikke angivet    

Anne Barbara Andersdatter  37  Gift  Hans Kone      

Niels Pedersen  19  Ugift  Ægte Børn af Mandens 1ste Ægteskab      

Maren Pedersdatter  12  Ugift  Ægte Børn af Mandens 1ste Ægteskab      

Christen Pedersen  9  -  Ægte Børn af Mandens 1ste Ægteskab      

Anne Marie Pedersdatter  4  -  Datter af 3die Ægteskab 

 

Samtlige personer i husstanden 

Vejle, Nørvang, Øster Nykirke, Nørre Collemorten Bye, , 77, FT-1801, B3745

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:

Niels Pedersen  33  Gift  Hosbonde  Bonde, gaardbeboer og kromand    

Inger Nielsdatter  27  Gift  Hans kone      

Niels Nielsen  1  Ugift  Deres søn      

Niels Pedersen  24  Ugift  Tjenestefolk      

Maren Pedersdatter  26  Ugift  Tjenestefolk      

Jacob Mortensen  20  Ugift  Smed  Sidder i et lejet hus 

 


 
Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Tilføj til favoritter

Børn

Niels Nielsen Skousbøll
Peder Nielsen Skousbøll
Anne Marie Skousbøll
Marie Nielsdatter Skousbøll
Anders Nielsen Skousbøll
Rasmus Nielsen Skousbøll

 
Status

Senest opdateret d. 14. januar 2020 af Birgit Antonette Bernhard

Del på Facebook