DetaljerStamtræ oprejstStamtræ liggendeEfterkommere

Stamtræ

 

Peder Sørensen Feldballe

Født: Peder Sørensen Feldballe, ca. 1786, Grundfør, Grundfør Sogn, Vester Lisbjerg Herred, Århus Amt

Død: 5. august 1857, Randers Hospital.

Begravet: 14. august 1857, Randers Hospital Kirkegaard.

Gift med Dorthe Sørensdatter

 

Samtlige personer i husstanden 

Aarhus, Vester Lisbjerg, Grundfør, Grundfør By, , 20, FT-1787, B3328

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:

Rasmus Christensen  31  Gift  husbond  bonde og gaardbeboer    

Maren Sørensdatter  24  Gift  madmoder      

Søren Rasmussen  1  Ugift  deres ægte søn      

Niels Christensen  24  Ugift  tjenestekarl      

Christen Laursen  68  Enke(mand)  husbondens fader  nyder ophold hos sønnen    

Anne Marie Andersdatter  26  Gift  -  ..af hendes mand som er tjenestekarl, men lider nød ?    

Peder Sørensen  1  Ugift  hendes søn   

 

Samtlige personer i husstanden 

Aarhus, Vester Lisbjerg, Grundfør, Grundfør Bye, , 40, FT-1801, B3144

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:

Søren Feldballe  49  Gift  Mand  Huusmand med Jord    

Anne Maria Andreasdatter  41  Gift  Kone      

Andreas Sørensen  7  Ugift  Barn 

 
Samtlige personer i husstanden 
Aarhus, Vester Lisbjerg, Grundfør, Hovedgaard Haraldslund, , 52, FT-1801, B3144 
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Stephan Geertsen 53 Gift Eieren -  
Christine Maria Sveistrup 83 Gift hans Kone   
Anna Helena Rosberg 52 Ugift Datter af Konens 1ste Egteskab   
mad. Witte Kiølbye 27 Enke - i Besøg paa Gaarden  
Mouritz Wilhelm 7 Ugift be...?? mad. Kiølbyes Børn   
Witte Helene 6 Ugift be...?? mad. Kiølbyes Børn   
Peder Munster Guldager 23 Ugift Tienestefolk ??...karl  
Niels Pedersen 31 Ugift Tienestefolk Awlskarl  
Poul Jensen 34 Ugift Tienestefolk Kudsk  
Søren Thomasen 21 Ugift Tienestefolk Gartner  
Morten Sørensen 46 Gift Tienestefolk Rygter  
Ole Sørensen 21 Ugift Tienestefolk Budkarl  
Søren Christensen 40 Ugift Tienestefolk Rygter  
Anne Cortsdatter 30 Ugift Tienestefolk Stuepige  
Karen Nielsdatter 41 Ugift Tienestefolk   
Kirsten Christophersdatter 45 Ugift Tienestefolk   
Peder Sørensen Feldballe 15 Ugift Tienestefolk
 
 
 
Samtlige personer i husstanden 
Skanderborg, Gjern, Hammel, Hovedgaarden Frijsenborg, Meieriegaarden, 2, FT-1840, B7484 
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Wilhelm Breinholm 28 Ugift  Avlsforvalter  
Rasmus Brændstrup 24 Ugift  Avlskarl  
Laurs Erichsen 24 Ugift  Staldkarl  
Niels Schiermer 21 Ugift  Arbejdskarl  
Søren Rasmussen 26 Ugift  Arbejdskarl  
Niels Jensen 27 Ugift  Arbejdskarl  
Christen Jensen 23 Ugift  Arbejdskarl  
Højriis Riisborg 21 Ugift  Arbejdskarl  
Johannes Zacho 21 Ugift  Smedesvend  
Søren Jensen 23 Ugift  Røgter  
Søren Pedersen 42 Ugift  Røgter  
Rasmus Jørgensen 65 Gift  Røgter  
Peder Sørensen 54 Enke  Vand og møllekudsk  
Peder Sørensen 25 Ugift  Hjulmand  
Johanne Abrahamsen 27 Ugift  Mejerske og husholderske  
Birthe Marie Mortensdatter 25 Ugift  Kokkepige  
Ane Elisabeth Christensdatter 31 Ugift  Bryggerpige  
Ane Christensdatter 21 Ugift  Malkepige  
Ane Pedersdatter 25 Ugift  Malkepige  
Dorthe Nielsdatter 66 Ugift  Spinderske
 
 
Samtlige personer i husstanden 
Skanderborg, Gjern, Hammel, Frijsenborg, Hovedgaard, [73], FT-1845, B7371 
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christian Juel Wind Frijs 66 gift  Kammerherre, Lehnsgreve til Grevskabst Frijsenborg, Kiøbenhavn  
Henriette Juel Wind Frijs, født Knyphausen 55 gift  Grevinde til Frijsenborg, hans Kone Lytzburg i Östfriesland  
Christian Emil Juel Wind Frijs 28 ugift  [deres søn], Hofjægermester og Greve Frijsenborg, Skanderb. Amt  
Emmy Juel Wind Frijs 20 ugift  [deres datter], Comtesse, Stiftsdame i Valøe Kloster [Frijsenborg, Skanderb. Amt]  
Adelheid Juel Wind Frijs 19 ugift  Comtesse, Lehnsgrevens Broderdatter Wedelslund, Aarhuus Amt  
Jensine Marie Udsen 34 ugift  Huusholderske Grenaae  
Margrethe Caroline Rigtrup 32 ugift  Kammerjomfrue Randers  
Bolette Rigtrup 21 ugift  Kammerjomfrue [Randers]  
Marthe Zacho 38 ugift  Vaskepige Uth Sogn, Veile Amt  
Marie Holm 24 ugift  Stuepige Aarhuus  
Ane Kirstine Lindhardt 39 ugift  Kokkepige Gjern Sogn, Skanderb. Amt  
Ane Pedersdatter 21 ugift  Bryggerpige Søbye Sogn, Skanderb. Amt  
Kirsten Sørensdatter 22 ugift  Hønsepige Sporup Sogn, Skanderb. Amt  
Peder Jensen Leth 55 gift  Vægter Sall Sogn, Viborg A.  
Peder Sørensen 40 ugift  Tjener Sjelle Sogn, Aarh. Amt  
Jens Mikkelsen 47 ugift  Tjener Thorsted S., Veile A.  
Henning Givskou 18 ugift  Tjener Gammelby S., Veile A.  
Niels Schiermer 26 ugift  Kudsk Viborg  
Peter Lindhardt 31 ugift  Rideknægt Gjern S., Skanderb. A.  
Christian Lindhardt 16 ugift  Stalddreng [Gjern S., Skanderb. A.]  
Lorentz Peter Weismann 27 ugift  Jæger Møgeltønder S., Ribe Amt  
Jens Nicolaj Møller 30 ugift  Materialforvalter Randers  
Dorthe Nielsdatter 65 ugift  Forhen Huusholderske, nyder Ophold Sporup S., Skanderb. A.  
Peter Wilhelm Casper Outzen Breinholm 33 ugift  Avlsforvalter Lolland, Sognets Navn erindres ikke  
Johan Henrik Sander 27 ugift  Meieribestyrer Bornhøved S. i Holsteen  
Johanne Margrethe Abrahamsen 32 ugift  Huusholderske Oldeslohe i Holsteen  
Catrine Helene Sander, født Voerbek 57 Enke  Meierske Hanberg ved Lybek  
Johanne Marie Wilhelmine Sander 19 ugift  Datter af og Medhjælperske hos Meiersken Schenefeld ved Itzehoe  
Ellen Kirstine Terkildsen 28 ugift  Kokkepige Røgen Sogn, Skanderb. A.  
Anne Elisabeth Christensen 36 ugift  Bryggerpige Ørslevkloster S., Viborg A.  
Ane Pedersdatter 31 ugift  Meieripige Hadsten S., Aarhuus A.  
Karen Marie Pedersdatter 21 ugift  Meieripige Hylke S., Skanderb. A.  
Cecilie Jensdatter 29 ugift  Meieripige Brabrand S., Aarh. Amt  
Birthe Jensdatter 22 ugift  Meieripige Sevel S. i Jylland  
Ane Johanne Christensdatter 21 ugift  Meieripige Framlev S., Aarh. Amt  
Ane Marie Sørensen Kammer 25 ugift  Meieripige Søbye Sogn, Skanderb. A.  
Ane Dorthea Christensdatter 23 ugift  Meieripige Hammel S., Skanderb. A.  
Ane Johanne Christensen 23 ugift  Meieripige Hammel S., Skanderb. A.  
Maren Eriksdatter 22 ugift  Meieripige Framlev S., Aarh. Amt  
Abelone Christensen 21 ugift  Meieripige Skaarup S., Skanderb. A.  
Anders Peter Sørensen 30 ugift  Ladekarl Vinderslev S., Viborg A.  
Frederik Andersen 26 ugift  Avlskarl Thyrsted S., Veile Amt  
Hans Rasmusen 20 ugift  Gaardskarl Foldby S., Aarhuus A.  
Niels Nielsen 21 ugift  Gaardskarl [Foldby S., Aarhuus A.]  
Søren Rasmusen 23 ugift  Gaardskarl Hammel S., Skandeerb. A.  
Christen Mikkelsen 30 ugift  Gaardskarl Skjød Sogn, Viborg A.  
Rasmus Nielsen 30 ugift  Gaardskarl Vitten S., Aarh. A.  
Anders Christensen 30 ugift  Gaardskarl Grønbek S., Viborg A.  
Anders Christensen 34 ugift  Gaardskarl Foldby S., Aarhuus A.  
Hans Andersen 30 ugift  Staldkarl Thyrsted S., Veile Amt  
Anders Jensen 17 ugift  Stalddreng Laasbye S., Skanderb. A.  
Anders Erhard Mathiesen 26 ugift  Hjulkarl Skivholme S., Aarhuus A.  
Jacob Christoffer Jensen 20 ugift  Smedekarl Vinderslev S., Viborg A.  
Peder Sørensen Feldballe 60 Enkemand  Vand- og Møllekudsk Grundfør S., Aarhuus A.  
Jacob Olesen 33 ugift  Hakkelseskjærer Brande S., Veile A.  
Carl Christian Arendt 68 gift  Røgter Aalborg  
Peder Madsen 52 gift  Røgter Sabroe S., Aarhuus A.  
Peder Andersen 54 gift  Røgter Witten S., Aarhuus Amt  
Christen Rasmusen 64 gift  Røgter Tvilum S., Skanderb. A.  
Rasmus Jørgensen 70 gift  Røgter Voldbye S., Skanderb. A.  
Anders Nielsen 48 ugift  Røgter Lee Sogn, Viborg A.  
 
 
 
Samtlige personer i husstanden 
Skanderborg, Gjern, Hammel, Frijsenborg, Hovedgaarden, 68, FT-1850, D2634 
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
grev C. C. Frijs 32 Gift  Kammerherre Frijsenborg, Skanderborg Amt  
grevinde Thyra von Frijs 28 Gift  hans Kone Kjøbenhavn  
Henriette Frijs 2 Ugift  deres Barn Søbygaard, Søbye Sogn, Skanderborg Amt  
Mogens Frijs 1 Ugift  deres Barn Søbygaard, Søbye Sogn, Skanderborg Amt  
fru Ragnhilde Krieger 34 Enke  - Kjøbenhavn  
Zara Krieger 6 Ugift  hendes Barn Kjøbenhavn  
Christian Krieger 3 Ugift  hendes Barn Kjøbenhavn  
Amalie Wilde 24 Ugift  Kammerjomfru Kjøbenhavn  
Hedevig Wogelius 35 Ugift  Huusholderske Samsøe  
Caroline Andersen 24 Ugift  Kammerjomfru Kjøbenhavn  
Ellen Pedersdatter 26 Ugift  Kokkepige Søbye, Skanderborg Amt  
Mette M. Sørensdatter 34 Ugift  Bryggerpige Sal, Viborg Amt  
Ane Pedersdatter 22 Ugift  Barnepige Thune Sogn ved Roskilde  
Maren Sørensdatter 25 Ugift  Barnepige Svostrup, Viborg Amt  
Barbara Jensdatter 26 Ugift  Stuepige Sal, Viborg Amt  
Louise Nielsdatter 27 Ugift  Vadskepige Sal, Viborg Amt  
Bodil Marie Sørensdatter 17 Ugift  Hønsepige Sal, Viborg Amt  
Frederik Stangerup 28 Ugift  Tjener Kjøbenhavn  
Lars Sørensen 19 Ugift  Tjener Svostrup, Viborg Amt  
Søren Rasmussen 28 Gift  Kudsk Hammel, Skanderborg Amt  
Niels Thomasen 30 Ugift  Vægter Dover, Skanderborg Amt  
Johannes Hansen 27 Ugift  Avlsforvalter Sporup, Skanderborg Amt  
Helene Sander 63 Enke  Meierske Holsteen  
Wilhelmine Sander 24 Ugift  hendes Barn, Undermeierske Holsteen  
Heinrich Sander 32 Ugift  hendes Barn, Meieribestyrer Holsteen  
Johanne Abrahamsen 37 Ugift  Husholderske Holsteen  
Lorentz P. Weimann 32 Ugift  Skytte Møgeltønder, Ribe Amt  
Søren Christensen 39 Ugift  Avlskarl Zeuthen, Aarhus Amt  
Hans Andersen 35 Ugift  Ladekarl Thyrsted, Veile Amt  
Christen Sørensen 39 Ugift  Gaards- og Arbeidskarle Tvilum, Skanderborg Amt  
Niels Jørgensen 35 Ugift  Gaards- og Arbeidskarle Sal, Viborg Amt  
Jens Jensen 30 Ugift  Gaards- og Arbeidskarle Røgen, Skanderborg Amt  
Niels Sørensen 44 Ugift  Gaards- og Arbeidskarle Tvilum, Skanderborg Amt  
Jens Pedersen 17 Ugift  Gaards- og Arbeidskarle Hammel, Skanderborg Amt  
Anthon Christensen 23 Ugift  Gaards- og Arbeidskarle Thorning, Viborg Amt  
Niels Jensen 26 Ugift  Gaards- og Arbeidskarle Aidt, Viborg Amt  
Søren Christensen 35 Ugift  Gaards- og Arbeidskarle Zeuthen, Aarhus Amt  
Anders Jensen 22 Ugift  Gaards- og Arbeidskarle Laasby, Skanderborg Amt  
Peder Christensen 25 Ugift  Gaards- og Arbeidskarle Zeuthen, Aarhus Amt  
Jens Frandsen 27 Ugift  Gaards- og Arbeidskarle Skorup, Skanderborg Amt  
Christen Larsen 24 Ugift  Gaards- og Arbeidskarle Søbye, Skanderborg Amt  
Niels Sørensen 28 Ugift  Gaards- og Arbeidskarle Gerning, Viborg Amt  
Tomas Pedersen 23 Ugift  Gaards- og Arbeidskarle Sal, Viborg Amt  
Peder Sørensen 37 Ugift  Gaards- og Arbeidskarle Tvilum, Skanderborg Amt  
Jens Jensen 44 Ugift  Gaards- og Arbeidskarle Gjern, Skanderborg Amt  
Andreas Matthiasen 31 Ugift  Hjulkarl Skivholme, Aarhuus Amt  
Peder Christensen 20 Ugift  Arbeidere i Smedeværkstedet Framlev, Aarhus Amt  
Peder Nielsen 23 Ugift  Arbeidere i Smedeværkstedet Vellev, Viborg Amt  
Frands Jensen 36 Ugift  Arbeidere i Smedeværkstedet Thorsøe, Viborg Amt  
Lars Jensen 17 Ugift  Arbeidere i Smedeværkstedet Laasby, Skanderborg Amt  
Hans Pedersen 28 Ugift  Røgter Hjermind, Viborg Amt  
Christen Jensen 39 Ugift  Røgter Asmild, Viborg Amt  
Jens Madsen 44 Ugift  Røgter Haldum, Aarhus Amt  
Peder Sørensen 69 Enkemand  Røgter Grundfør, Aarhus Amt  
Søren Andersen 65 Gift  Røgter Sal, Viborg Amt  
Jens Sørensen 57 Gift  Røgter Thorsøe, Viborg Amt  
Jens Nielsen 53 Gift  Røgter Sal, Viborg Amt  
Anders Nielsen 52 Ugift  Røgter Lee, Viborg Amt  
Inger Christensdatter 28 Ugift  Kokkepige Skjød, Viborg Amt  
Ane Marie Pedersdatter 20 Ugift  Meieripige Haldum, Aarhus Amt  
Ane Johanne Nielsdatter 25 Ugift  Meieripige Lading, Aarhus Amt  
Ane Kathrine Jensdatter 29 Ugift  Meieripige Svostrup, Viborg Amt  
Mette Marie Pedersdatter 24 Ugift  Meieripige Sal, Viborg Amt  
Ane Kirstine Carlsdatter 29 Ugift  Meieripige Røgen, Skanderborg Amt  
Inger Marie Lassen 19 Ugift  Meieripige Balle, Viborg Amt  
Ane Birgitte Laursdatter 21 Ugift  Meieripige Hammel, Skanderborg Amt  
Ane M. Rasmusdatter 17 Ugift  Meieripige Lyngbye Sogn, Aarhuus Amt  
Inger Marie Jensdatter 30 Ugift  Bryggerspige Soelberg, Thisted Amt  
Dorthe Nielsdatter 80 Ugift  Nyder Ophold, hvoraf hun lever Sporup, Skanderborg Amt  
 

 

 


 
Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Tilføj til favoritter

Børn

Søren Pedersen

 
Status

Senest opdateret d. 10. august 2019 af Birgit Antonette Bernhard

Del på Facebook